Smaller Default Larger

http://fsssh.univ-skikda.dz/images/stories/DP.png

    

                                                القوائم الإسمية لطلبة قسم علم النفس جميع المستويات

          ليسانس

                       سنة ثالثة علم النفس التربوي   تحمبل

                       سنة ثالثة علم النفس العيادي   تحمبل

                                                                                     سنة ثالثة علم النفس عمل وتنظيم   تحمبل

 

                                                                       الماستر

                                                                                     سنة ثانية جميع التخصصات    تحمبل